Wonderful World-wide
วันเดอร์ฟูล เวิร์ลไวด์
 
เกี่ยวกับเราติดต่อเรา วิธีการชำระเงิน วีซ่า ข้อมูลการเดินทาง เรือสำราญ แพ็กเก็จทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน หน้าแรก
ค้นหาตั๋วเครื่องบินค้นหาทัวร์
จาก:
ถึง:
เที่ยวไป:
 
เที่ยวกลับ:
 
ผู้โดยสาร:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ทารก
ชั้น:

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
กำลังโหลด...

รับข่าวสารและโปรโมชั่นจากเรา
ยืนยันรับข่าวสาร
เกาหลี Shock Price 5 วัน 3 คืน(TG)
 
เกาหลี Shock  Price 5 วัน 3 คืน(TG)
รหัส: WW08047
กรุ๊ปทัวร์
ราคา 0 บาท
จองออนไลน์
Share บน Facebook
รายละเอียดทัวร์

 
วันที่ 1
20.00 น. 
คณะมาพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
23.30 น. 
นำท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG656 หรือ เที่ยวบินที่ TG658 (23.10 -06.35)
วันที่ 2
06.35 น. 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้า 
นำท่านชม หมู่บ้านฝรั่งเศส La Provence สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส มีตึกเป็นสีต่างๆ สีสรรค์สดใส ด้านในจะมีร้านค้าต่างๆสไตล์ฝรั่งเศส เช่น ร้านขายเบเกอรี่ ร้านขายเครื่องครัว ร้านขายต้นไม้และดอกไม้ เป็นต้น
กลางวัน 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร “ทักคาลบี้” ไก่บาบีคิวผัดซอสเกาหลี เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน
บ่าย 
นำท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามินี้มีรูปร่างคล้ายใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน ชมบรรยากาศรอบเกาะ พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ
 
เดินทางสู่ เมืองซูวอน นำท่านชม ป้อมฮวาซอง มีอายุมากกว่า 200 ปี สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชองโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน พระองค์ทรงสร้างป้อมแห่งนี้ขึ้นเพื่อต้องการย้ายหลุมศพของพระบิดา SADO SEJA จากภูเขา BEABONGSON มาที่ HWASEONG
ค่ำ 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ชาบูชาบู” อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม M Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
เช้า 
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 
นำท่านชม วัดวาวูจองซา ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองยงอิน สร้างขึ้นในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊อก เพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศ
 
นำท่านสู่ โรงเรียนกิมจิ เรียนรู้วิธีการทำกิมจิ ซึ่งเป็นผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อปัจจุบันนี้กิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลายให้ท่านฝึกลองทำ พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี
กลางวัน 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี้” หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม
บ่าย 
ท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลี สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงโซล
ค่ำ 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “แฮมุลทัง” ซีฟูดหม้อไฟ จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดทงแดมุน มีสิ้นค้าต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อ
 
โรงแรม Prime In Seoul Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
เช้า 
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 
นำท่านผ่านชม บลูเฮ้าท์ ทำเนียบของประธานาธิบดี แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุ
 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี ชมประวัติย้อนเรื่องราวและสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน ผ่านทางห้องแสดงหุ่นซึ่งท่านจะได้ซึมซับวิถีชีวิตที่ แสดงวัฒนธรรมและธรรมเนียมประเพณีต่างๆ
 
นำท่านชม พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระเจ้าแทโจและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอล
กลางวัน 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง” ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสริฟท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง
บ่าย 
ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนำไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
 
ชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของเกาหลี จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง
ค่ำ 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ท์บาร์บีคิวสไตล์เกาหลี
 
ชมโชว์ Drawing Show หรือ Drumcat Show โชว์ชื่อดังที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีการเปิดการแสดงมาแล้วทั่วเอเชียและเมืองไทย
 
โรงแรม Prime In Seoul Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
เช้า 
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 
นำท่านชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่แปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรคและบำรุงร่างกาย น้ำมันสนเข็มแดง สกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100% สรรพคุณนั้นช่วยลดคลอเรสเตอรอลและไขมันอุดตันในเส้นเลือด
 
นำท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้ จะ ทำให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต
 
นำท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง
 
จากนั้นให้ท่านชมเลือกซื้อตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์ ในแบบต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก ได้ที่ด้านล่างของโซลทาวเวอร์ได้อีกด้วย *** ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ***
บ่าย 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จาจังเมียน”
 
นำท่านชม Trick Eye Museum พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ ชมภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเสมือนภาพวาดมีชีวิต ให้ท่านได้สัมผัสการถ่ายรูปแบบใหม่ เหมือนกับได้เข้าร่วมเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของภาพ
 
นำท่านสู่ Ice Museum พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง จากนั้นนำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต
17.30 น. 
นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG635 ***มีแวะจอดพักที่สนามบินไต้หวัน 1 ครั้ง หรือ เที่ยวบินที่ TG 657 ( บินตรง อินชอน-กรุงเทพฯ ออกเดินทาง เวลา 21.25 - 01.20 ) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
23.05 น. 
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
รายละเอียดราคาทัวร์
ไม่มีวันเดินทางและราคาในแพ็กเก็จนี้


อัตราค่าบริการนี้รวม :
ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ(ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทำวีซ่า
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 20,000 วอน ต่อท่านต่อทริป
 
 
รายการทัวร์อื่นๆ
DOKODEMO  TOKYO 5 DAYS 4 NIGHTS WW08061 DOKODEMO TOKYO 5 DAYS 4 NIGHTS
 


ใบอนุญาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/02274  สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เลขที่ ADT 1-0087-1143  ATTA  TTAA  IATA  Star Cruises  Visa  Master Card  American Express
ใบอนุญาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/02274
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เลขที่ ADT 1-0087-1143
สงวนลิขสิทธิ์ 2554 บริษัท วันเดอร์ฟูล เวิลด์ไวด์ จำกัด

Copyright © 2011 Wonderful World-wide All rights reserved.